ਮਿਸਲਾਮਾਡ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਅਪ ਬਰਨਿਸ਼ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ

ਮਿਸਲਾਮਾਡ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਅਪ ਬਰਨਿਸ਼ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ

$ 4.90 ਡਾਲਰ $ 5.80 ਡਾਲਰ

ਰੰਗ
Black 1 pack
Pink 1 pack
Black 4 packs
Pink 4 packs
ਮਾਤਰਾ

ਵੇਰਵਾ

Disposable mini mascara brush, trim lashes after applying eyelash extensions, 25 pcs/pack, 2 colors available!

ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਲੱਭੋ